نفت و گاز استخراج شده از اعماق زمین بدون انجام فرآیندهاي طولانی قابل استفاده نمی باشد. صنایع پتروشیمی شرایط استفاده از این نفت و گاز را برای صنایع گوناگون و مصارف دیگر را فراهم می آورد. امروزه فراورده هاي نفتی و گازي علاوه بر مصرف در زمینه سوخت وسایل نقلیه، روغن موتور و غیره در ساخت قطعات مورد نیاز صنایع مختلف کاربرد روز افزونی دارند. از این رو براي تعیین مواد تشکیل دهنده فراورده هاي نفتی و گازی، سختی سنجی و پایش وضعیت پیشگیرانه پالایشگاه هاي پتروشیمی، آزمون هاي غیر مخرب نقش مهمی در صنایع پتروشیمی دارد. شرکت مهندسی و بازرگانی فنون افزار به پشتوانه تجربیات قابل اتکای مهندسین و کارشناسان خود در امر تست هاي غیر مخرب دوش به دوش صنایع پتروشیمی کشور عزیزمان ایران خدمتگذار این صنعت بوده است.