با پیشرفت تکنولوژی و بکارگیري هر چه بیشتر ماشین ها به جای انسان صنعت ماشین سازی جایگاه مهم تر و حیاتی تری را پیدا کرده است. از آنجای صنعت ماشین سازي نقش پر رنگی درصنایع نفت و گاز، صنایع پتروشیمی، صنایع خودرو سازي و دیگر صنایع را ایفا می کند، کیفیت، دقت و کنترل کیفی ماشین ها و قطعات تولید شده امر ضروري به شمار می آید. این امر بدون کمک گرفت از آزمون های غیر مخرب امکان پذیر نمی باشد. شرکت مهندسی و بازرگانی فنون افزار در امر واردات تجهیزات مورد نیاز تست هاي غیر مخرب و خدمات پس از فروش خدمت رسان صنایع ماشین سازی و صنایع خودرو سازی جمهوری اسلامی ایران است.