صنایع دریایی جمهوری اسلامی ایران شامل تأسی سات کشتیسازي در شهرهای مختلف کشورمان، سرسره ها، اسکله ها و لنگرگاهها و جرثقیلها، سینکرولیفت، شناورها و سازهها دریایی می باشد. در امر تولید، تعمیر و نگهداری تجهیزات، سازه ها و شناورهای این صنعت مهم اهمیت تست هاي غیر مخرب خودنمایی می کند. شرکت مهندسی و بازرگانی فنون افزار با در نظر داشتن اهمیت این صنعت در روند پیشرفت کشور عزیزمان ایران در امر واردات و تامین تجهیزات، تعمیر و نگهداری و خدمات پس از فروش تجهیزات آزمون های غیر مخرب آماده خدمت رسانی می باشد.