بشر از سال های دور تا کنون برای رفع نیاز خود به فلزات با صنعت ریخته گری سر و کار داشته است. صنعت کهن ریخته گري قدمتی حدود 6000 تا 9000 سال دارد که در شکل گیری تمدن صنعتی بشریت نقش مهم و اساسی ایفا کرده است. صنعت ریخته گری از شکل دادن فلزات وآلیاژها از طریق ذوب و ریختن مذاب در قالب و در نهایت سرد کرد آن تشکیل می شود. شرکت مهندسی و بازرگانی فنون افزار همواره برای بالا بردن کیفیت فلزات و آلیاژهای تولید شده و همچنین در بازرسی و حفظ ایمنی هر چه بیشتر دستگاه هاي استفاده شده در صنعت ریخته گری ایران در امر تامین و خدمات پس از فروش تجهیزات تست های غیر مخرب در کنار این صنعت بوده است.