بعد از صنایع هوایی و صنایع دریایی که بیشتر در امر تعاملات تجاري بین المللی براي کشور اهمیت دارد می توان به صنایع ریلی اشاره کرد که مانند رگ هاي بدنمان نقاط مختلف ایران پهناور را به یکدیگر متصل می سازد. تست های غیر مخرب برای فعالیت هر چه بهتر و بیشتر این صنعت از اهمیت بسزایی برخوردار است. شرکت مهندسی و بازرگانی فنون افزار در زمینه ساخت ماشین آلات ، تجهیزات و زیر بنای ریلی کشور ایران امکان همکاری در تامین تجهیزات آزمون های غیر مخرب مورد نیاز این صنعت را دارد.