صنعت نفت و گاز یکی از مهمترین و تأثیرگذارترین صنایع در سراسر جهان به شمار می آید و درآمد اصلی اکثر کشور های دنیا از طریق همین صنعت می باشد. صنعت نفت و گاز شامل فرآیندهای جهانی اکتشاف، استخراج، تصفیه، حمل و نقل و بازاریابی فرآورده های نفتی و گازی است. آزمون های غیر مخرب نیاز و عضو جدا نشدنی صنعت می باشند.

شرکت مهندسی و بازرگانی فنون افزار در تامین تجهیزات تست های غیر مخرب، آموزش و خدمات پس از فروش تجهیزات NDT با شرکت های معتبر صنایع نفت و گاز ایران عزیز افتخار همکاری داشته است.