شرکت بین المللی YXLON سیستم های بازرسی رادیوسکوپی و CT را برای طیف گسترده ای از کاربردها و زمینه های صنعتی طراحی و تولید میکند. این شرکت دانمارکی با گروه Comet همکاری میکند و محصولات مشترکی را با هم طراحی و تولید کرده اند.

 

مورد زیر تنها محصول این شرکت میباشد؛

 • Industrial X-ray & CT Inspection Systems
  • Cheetah EVO
  • Cougar EVO
  • UX20
  • UX50
  • FF85CT
  • FF35CT
  • FF20CT
  • MTIS