شرکت تافته بافت برای تکمیل نیروی انسانی خود به افراد واجد شرایط برای پست های زیر نیازمند است
تعداد جنسیت عنوان شغلی
۲ خانم / آقا کارمند اداری
۲ خانم کارشناس فروش
۲ آقا تکنسین‌ تعمیرات تجهیزات
۱۰ آقا اپراتور دستگاه

لطفا رزومه خود را پس از عضویت در سایت به نشانی ایمیل شرکت ارسال نمایید